Styrelsen

Så här ser styrelsen ut år 2019:

  • Ordförande: Pierre Ström
  • Kassör: Billey Shamrock
  • Sekreterare: Elin Lyth
  • Ledamöter: Kristina Olsson, Daniel Östersjö, Kurt Öberg, Gunnar Ekman
  • Suppleanter: Monica Söderberg, Krister Ulvenhoff, Kaya Ålander och Janne Bäckman (webbmaster)

Protokoll

Årsmöten

Höstmöten

Styrelsemöten