Medlemskap

Ansökan om medlemskap i YrkesTrubadurernas Förening

Välkommen att ansöka om att bli medlem i Sveriges stora förening för yrkesutövande vissångare och visskapare, YTF!

Först av allt – en påminnelse om vad våra stadgar säger om medlemskap:

§1 YTF är en ideell förening, intresseorganisation för yrkesverksamma trubadurer och artister inom visgenren.

§2 Medlemskap i YTF kan sökas av yrkestrubadur. Med yrkestrubadur förstås sådan utövare av viskonst, som regelbundet framträder inför publik och i sin utövning har ett yrkesmässigt sätt. Medlemskap kan beviljas den som ställer sig bakom föreningens ändamål.

§3 Ansökan om medlemskap i YTF ska ske skriftligen, och sökande ska på anmodan kunna styrka sin grad av yrkesverksamhet.

§4 Beslut i frågor om medlemskap fattas av medlemsmöte.

Fundera alltså på om du har ”ett yrkesmässigt sätt i ditt utövande”. Med detta menas att du har som ambition att kunna leva på ditt spelande/låtskrivande. Lever du upp till ovannämnda kriterier och önskar delta i en krets av glada, seriösa och lattjo visartister så ska du definitivt söka till vår förening.

Komplettera din ansökan med uppgifter om i vilka sammanhang du brukar uppträda, samt annan relevant information om din yrkeskarriär hittills. Glöm inte att uppge adress, mailadress, födelsedata osv.

Maila din ansökan till info@ytf.se. Observera att vi behöver fler adressuppgifter än din mailadress. Gärna ett mobilnummer eller en alternativ mailadress utöver vanlig postadress

Inval sker vid Årsmötet samt oftast även vid Höstmötet.

Medlemsavgiften är 250:-/år. Betalas in på föreningens plusgirokonto: 470798-0.