Hedersmedlemmar

Evigt hedersmedlemsskap i Yrkestrubadurernas förening (YTF) har tilldelats…

No. 1: Evert Taube (197-)

Den störste av dem alla, åtminstone i modern tid, blev också föreningens första Hedersmedlem. Och hur rätt och riktigt känns inte det. Evert Taube beskrev, tonsatte och målade det svenska 1900-talet. I stort sett ingen av alla hans efterföljare inom YTF har kunnat undgå att spela hans visor eller inspireras av hans föredöme.

No. 2: Nils ”Banjo-Lasse” Larsson (197-)

No. 3: Harry Brandelius (19–)

No. 4: Bengt ”Bengan” Wittström (19–)

No. 5: Bengt Melin (19–)

No. 6: Barbara Helsingius (2005)

… för hennes outtröttliga arbete i den nordiska, enkannerligen den finska och svenska, visans tjänst, hennes stora sceniska förmåga samt för hennes goda hjärta, som visats genom hennes vänfasta verkan inom och utom vår krets.

No. 7: Anders Fugelstad (2006)

… för alla hans vackra visor och ljuva lyrik, samt hans aldrig sinande engagemang för viskonsten i allmänhet och YrkesTrubadurernas Förening i synnerhet. Ehuru ingenting längre är som förut – utom då möjligtvis herr Fugelstad personligen – utgör han en självklar mottagare av denna höga utmärkelse.

No. 8: Thorstein Bergman (2006)

… för hans outtröttliga arbete i att sprida den svenska visan, såväl genom framförande av kollegers verk och tonsättning av våra stora diktare som genom egna kompositioner, av vilka ett flertal idag räknas till vår gemensamma visskatt. Såsom folkbildare i Ferlins, Bergners och andra föregångsmäns efterföljelse har han gjort ovärderliga insatser i visans tjänst.

No. 9: Håkan Steijen (2009)

No. 10: William Clauson (2010)

No.11: Stefan Demert (2014)

Tilldelas 2014 Hedersmedlemskap inom YTF för hans långa och framgångsrika bana i visans och lyrikens tjänst. I hans enorma visskatt ingår ett flertal av våra mest älskade pärlor. Han är också en lyhörd och själfull poet med naturen och det allmänmänskliga som ledstjärnor.

No.12: Ulf Johan Tempelman (2017)

Tilldelas 2017 Hedersmedlemskap inom YTF för hans outtröttliga arbete för sina kollegers bästa. Som en verklig klippa i föreningens styrelse har han varit alla medlemmar till hjälp och stöd. Ulf Johan är en driven uttolkare av vår gemensamma visskatt.

No.13: Sid Jansson (2019)

Tilldelas 2019 Hedersmedlemskap inom YTF för hans mer än sex decennier långa arbete för att bevara och sprida den svenska visan. Sid är ett unikum när det gäller att få saker gjorda, och har som berättare, arrangör, exekutör, manager och kanske framför allt vän gjort ovärderliga insatser. En av Nordens största vissamlingar vittnar om hans livsverk.

No.14: Owe Thörnqvist (2019)

Tilldelas 2019 Hedersmedlemskap inom YTF för hans makalösa insatser inom det svenska musiklivet. Han kompositioner är inte bara särdeles många utan även enormt spridda, och sjungs idag av otaliga lärjungar generation efter generation. Han har också introducerat ett flertal internationella musikstilar i Sverige, såsom rock, samba, bossanova och calypso. Knappast någon av alla tidigare och nuvarande yrkestrubadurer har kunnat undgå att inspireras av Mäster Owes låtskatt och hans språksnille.

No 15: Jeja Sundström 2021