Hedersmedlemmar

Evigt hedersmedlemsskap i Yrkestrubadurernas förening (YTF) har tilldelats…

No. 1: Evert Taube (19–)

No. 2: Nils ”Banjo-Lasse” Larsson (19–)

No. 3: Harry Brandelius (19–)

No. 4: Bengt ”Bengan” Wittström (19–)

No. 5: Bengt Melin (19–)

No. 6: Barbara Helsingius (2005)

… för hennes outtröttliga arbete i den nordiska, enkannerligen den finska och svenska, visans tjänst, hennes stora sceniska förmåga samt för hennes goda hjärta, som visats genom hennes vänfasta verkan inom och utom vår krets.

No. 7: Anders Fugelstad (2006)

… för alla hans vackra visor och ljuva lyrik, samt hans aldrig sinande engagemang för viskonsten i allmänhet och YrkesTrubadurernas Förening i synnerhet. Ehuru ingenting längre är som förut – utom då möjligtvis herr Fugelstad personligen – utgör han en självklar mottagare av denna höga utmärkelse.

No. 8: Thorstein Bergman (2006)

… för hans outtröttliga arbete i att sprida den svenska visan, såväl genom framförande av kollegers verk och tonsättning av våra stora diktare som genom egna kompositioner, av vilka ett flertal idag räknas till vår gemensamma visskatt. Såsom folkbildare i Ferlins, Bergners och andra föregångsmäns efterföljelse har han gjort ovärderliga insatser i visans tjänst.

No. 9: Håkan Steijen (2009)

No. 10: William Clauson (2010)

No.11: Stefan Demert (2014)

No.12: Ulf Johan Tempelman (2017)