Styrelsen

Så här ser styrelsen ut år 2016:

  • Ordförande: Pierre Ström
  • Kassör: Billey Shamrock
  • Sekreterare: Elin Lyth
  • Ledamöter: Marianne Häggblom, Kurt Öberg, Gunnar Ekman och Ulven Nilsson
  • Suppleanter: Monica Söderberg, Krister Ulvenhoff, Kaya Ålander och Daniel Östersjö
  • Adjungerade: Ulf Johan Tempelman