Signe Rudberg Selin

Kontakt: 073- 828 4499

rudbergselinsigne@gmail.com


Signe skriver och framför visor på svenska. Uppträder i Uppsala & Stockholm men reser gärna till andra platser Sjunger även covers på engelska och franska. Sånger om livets mörker och ljus, kamp, frihet och fred. Har lång erfarenhet av att leverera sång- och poesiprogram i kyrkor, föreningar, visfestivaler, konstvernissage, skolor, bibliotek, konferenser m. m. Arbetar även som musik-och-hälsa-pedagog och kursledare. Brinner för psykisk hälsa, interkulturell pedagogik och att motverka fördomar. Har arbetat som journalist. Arbetar med internationella grupper, undervisar i svenska med sång som medel.