Knivsta-Sune Bohlin

Yrkesarbetande trubadur.

Medlem i YTF YrkesTrubadurernasFörening

Konstförfaren broder i V-Dala Gille.

Riddare, Ciceron och Bellmantolkare i Sällskapet Par Bricole som äger Bellmanhuset på Urvädersgränd i Stockholm.

Guinness-rekord i Bellman, Historiska Museet, Stockholm 2015. Bellman på Drottningholms Slottsteater 2016-2017. http://www.dtm.se

Bellman på Djurgården vid kransnedläggning 26:e juli 2016-2021

Referenser: NBV: Birgitta Nordqvist 070-100 83 86
Bellmanhuset: Jan Skårstedt 070 511 99 60
YTF: Gunnar Ekman 070-566 90 40
Dr.Holm Slottsteater: Pia Livebrant 070-245 31 61

Traditionella svenska visor tex:

C.M. Bellman: Fjäriln vingad, Glimmande nymf.
Evert Taube: Brevet till lillan, Så skimrande, I Roslagens famn.
Dan Andersson: Tiggar’n från Loussa, Till min syster, Jag väntar
Olle Adolphson: Mitt eget land, Det gåtfulla folket, Tegelbacken
Nils Ferlin: Arendorff, En valsmelidi, Kärleken kommer
Ulf Lundell: Öppna landskap
Peter Lundblad: Ta mej till havet
Björn Afzelius: En sång till friheten
Cornelis Vreeswijk: I natt jag drömde, Jag hade en gång en båt.
Lars Winnerbäck: Om du lämnar mej nu.

Hemsida: knivstasune.se

Youtube: KnivstaSune:

Jag har egen firma, F-skattsedel.

Sune ”KnivstaSune” Bohlin
Årstagatan 19A
754 34 Uppsala

Tel: 0730 670 990

mail: knivstasune@telia.com

Diskografi